Úvodní strana Aktuality NSA - Můj klub 2023

NSA - Můj klub 2023

NSA: Můj klub 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu výzvu MŮJ KLUB 2023. Její znění najdete na webu NSA zde. Zahájení příjmu žádostí je 17. října 2022 od 12:00 hodin, ukončení příjmu žádostí pak 30. listopadu 2022 do 12:00 hodin. Celková alokace je 1.500 mil. Kč.

V rámci výzvy budou podpořeny tyto oblasti:
a) sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let
b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele
c) provoz a údržba sportovních zařízen

Podání žádosti:
Žádost bude podávána na elektronickém formuláři žádosti uveřejněném na internetové adrese www.rejstriksportu.cz a odeslána v rámci Jednotného dotačního portálu MF ČR (JDP). Vyplněný elektronický formulář bude nutné z JDP vygenerovat ve formátu PDF a zaslat, včetně všech příloh, ve stanovené lhůtě datovou zprávou do datové schránky poskytovatele.

Z výše uvedeného vyplývá a proto doporučuji:
Žádost o dotaci Můj klub 2023 bude možné podat POUZE datovou schránkou žadatele (popř. zmocněnce).
Pokud Datovou schránku ještě nemáte, je nutné si ji co nejdříve zřídit. Tento úkon je velmi jednoduchý, stačí aby předseda (statutár) navštívil nejbližší pobočku CzechPoint se svým občanským průkazem a požádal o její zřízení.
Návod na zřízení Datové schránky.

Dále je třeba zaktualizovat členskou základnu v Rejstříku sportu.

V Rejstříku sportu NSA dbejte, prosím, na následující:
1) Jméno, příjmení a rodné číslo musí být uvedeno přesně (všechna rodná jména, která jsou v OP či rodném listě, správné znaky - hlavně u cizinců např. přehlásky, háčky, apostrofy či vlnovky, které jsou neobvyklé u českých jmen). Pokud se člen neověří v rejstříku v minulosti se osvědčilo nechat si od rodičů poslat fotografii karty pojištěnce. U cizinců, kteří nemají rodné číslo se jejich identita ověřuje dle adresy- musí být naprosto přesná jako v ROB.
2) U členů, na které žádáte, byste měli mít podepsané přihlášky, či jinak doložené jejich členství ve spolku. U všech členů, na které žádáte dotace, byste měli mít doloženou docházku.
3) Po přihlášení do rejstříku NSA zkontroluje platnost statutárů a případně opravte, pokud byla volba nová. Samozřejmost je, že dotaci může podat pouze spolek, který má splněné všechny zákonné povinnosti spolku tzn. Platný mandát statutára a zapsaného skutečného vlastníka spolku. Nezapomeňte také dle zákona mít zveřejněnou účetní závěrku spolku ve sbírce listin spolkového rejstříku.
4) Dotaci můžete podávat pouze na sportovce, kteří mají v rejstříku stav ověřeno.

Stavy sportovců v rejstříku jsou následující:
N - osoba nebyla nalezena v rejstříku obyvatel
NO - osoba nebyla opakovaně nalezena a ověřena
O - osoba ověřena - lze na ní žádat dotaci - pro aktualizaci se uzamkne (nelze provést změnu RČ či jména)
OA - ověřeno bez RČ dle adresy - u cizinců lze žádat
OR - pro aktualizaci se uzamkne a změny se budou automaticky aktualizovat z ROB (např. při přestěhování či změně jména) - lze žádat

07.10.2022