Úvodní strana Aktuality VH OFS Mladá Boleslav

VH OFS Mladá Boleslav

V sobotu 25.2.2023 se na sále obecního úřadu Řepov konala Valná hromada OFS MB

V sobotu 25.2.2023 se na sále obecního úřadu v Řepově konala Valná hromada OFS MB.

Valné hromady se zúčastnilo všech 43 pozvaných delegátů a byli seznámeni s činností výkonného výboru, jednotlivých komisí a hospodařením za uplynulý rok.

Asi nejvíce času zabrala dovolba dvou členů VV OFS MB. Z pěti kandidátů nebyl v prvním kole zvolen žádný - nikdo nezískal nadpoloviční počet hlasů z přítomných delegátů. Z druhého kola byli do VV zvoleni Josef Pluhař společně s Václavem Vaňouskem.

V pokračování VH byli delgáti seznámeni s plánem činnosti VV včetně návrhu rozpočtu na rok 2023.

V diskuzi se probíral návrh na podporu zvýšení členských příspěvků FAČR. Tento návrh byl delegáty zamítnut.

28.02.2023